En vecka med många berikande möten

Så är det snart första advent igen, startskottet för en period som speglar förväntan, omtanke och gemenskap. Samtidigt hör vi dagligen om krig, förstörelse och människor på flykt. Bilbränder och skottlossning visar med all tydlighet att det även sker runt oss. Och näthatet – hur en enskild  människa tar sig rätten att kränka en annan bara för att vi är eller tycker olika. Unga kvinnor som utsätts för nedvärderande kommentarer och handlingar. Jag måste ställa mig frågan… vart är vi på väg?

Som myndighetsföreträdare är ett av mitt viktigaste uppdrag att värna om och upprätthålla de demokratiska värdena i Sverige. Värden som vi byggt och bygger vårt land på. Ett land som ska vara fritt från diskriminering och där mänskliga fri- och rättigheter är en hörnpelare. Sverige är ett öppet och demokratiskt samhälle där vi har rätten att fritt uttala oss i tal och skrift. Den rätten innebär också ansvar och skyldigheter. Jag äger ett ansvar för de ord jag skriver och säger och yttrandefriheten ger mig aldrig rätten att kränka en annan människa. Jag skulle önska att vi alla tog ansvar för och var aktsamma om vår demokrati. Den är inte självklar och den måste vårdas varje dag av var och en av oss.

Länsstyrelsen har i uppdrag att skapa förtroende och tillit hos alla de människor som möter oss i sin vardag. Den statliga värdegrunden ska genomsyra allt vi gör. Vi vill vara en myndighet som är rättssäker, har en hög kunskapsnivå, ger alla ett bra bemötande och sätter samarbetet i fokus. Kort sagt. en myndighet att lita på.  Att, utifrån det perspektivet få inleda vår uppmärksamhetsvecka ”Bakom fasaderna – om mäns våld mot kvinnor” i Borlänge kändes bra.

dsc_4427

Tal för att inleda vår uppmärksamhetsvecka ”Bakom fasaderna – om mäns våld mot kvinnor”

Vi behöver ta oss in bakom fasaderna och våga se vad som döljer sig där. Det är tufft men nödvändigt. Alla myndigheter, statliga som kommunala, har ett ansvar att aktivt förebygga. Det räcker inte med att enbart ta om hand om och hantera konsekvenserna av det som redan skett. Men vi klarar det inte själva. Vi behöver jobba tillsammans med frivilliga organisationer, kvinnojourer, Rädda barnen och brottsofferjouren. Och vi behöver dela våra erfarenheter och goda exempel. I Dalarna ligger vi långt framme och vi gör mycket tillsammans. I och med uppmärksamhetsveckan började vi gemensamt ta oss in där ”bakom fasaderna”.

Företagsbesök

Att investeringar lönar sig och att vinster ger framgång är Garpenbergsgruvan i Hedemora ett bra exempel på. Zinkgruvan ägs av Boliden och man har där haft gruvdrift sedan 1200-talet. Framtiden ser ljus ut med en omfattande export huvudsakligen till Europa. I dag arbetar ca 440 personer i gruvan och man sysselsätter 150 entreprenörer. Det var en fantastisk upplevelse att för första gången åka ner i en gruva 1150 meter under jord. Det är en arbetsplats med gruvbrytning naturligtvis, men där finns också en stor verkstad för reparationer av fordon, lunchrum och, inte minst, ett underjordiskt vägsystem på ca 15 mil.

Boliden har investerat i både gruvdriften och kompetensförsörjning. 2011 investerade man 4 miljarder – 2 miljarder under jord och 2 miljarder ovan jord. Ett samarbete med  Hedemora kommun har resulterat i att gymnasieprogrammet Bygg och anläggning riktat in sitt tredje år mot gruvdrift och praktik i Garpenbergsgruvan. Det finns ett högt säkerhetstänk som man aktivt arbetar med, och det går inte att ta miste på den stolthet operatörerna vid kontrollborden känner när jag får tillfälle att prata med dem. Jag fick också möjlighet att följa produktionsleden. Så intressant,  och jag slogs av hur rent och städat det var. Så jobbar man också under devisen ”vi ska ha rent och snyggt på vår arbetsplats”.

Jag blir alltid lika glad av möten med företag som andas positivitet och framtidstro. Företag som investerar och öppna för att prospektera och utveckla ytterligare i länet. Eller som Mikael Staffas, direktör för Boliden Gruvor, och områdeschefen Hans Jönsson uttryckte det:

– Metaller behövs och kommer alltid att behövas!

Högtidstal på Svenska Lottakårens Riksstämma

Det är stora variationer i en landshövdings uppdrag. Den 19 november högtidstalade jag på Svenska Lottakårens Riksstämma som hölls i Mora. Här fanns det kvinnokraft och drygt 30 unga lottor var på plats och kunde följa rikskonferensen.  Här, som i många andra organisationer sker en generationsväxling de ungas engagemang behövs.

Sverige ska ha ett totalförsvar och länsstyrelsen har i uppdrag att bidra till uppbyggnaden av det civila försvaret. Det civila försvaret är ett brett område omfattar hela samhällets inneboende robusthet, motståndskraft och förmåga. Civila och militära aktörer behöver agera gemensamt och det krävs att myndigheter som länsstyrelsen, kommuner, landsting och näringslivet fortsätter att tillsammans utveckla krisberedskapen på alla nivåer. Att hantera kriser och samhällsstörningar är alltid en påfrestning och att ha rutiner och samverkansformer klara när något inträffar är en stor fördel. Därför har Dalarna en väl utarbetad länsstrategi  för samverkan och ledning såväl före som under och efter en samhällsstörning. Strategin  är väl förankrad bland berörda aktörer i länet. När flyktingmottagandet nådde sin kulmen hösten var det oerhört värdefullt att den fanns. Det underlättade vårt arbete inom länsstyrelsen och säkerställde att ingen eller inget glömdes bort.

”Du och jag och klimatet”

Länsstyrelsen har många olika uppdrag och är regionens sammanhållande länk i många frågor. Miljöarbetet är ett av dessa områden. Vi har i vårt län satt upp ett antal miljömål där vi nu är mitt inne i en utvärderingsprocess för att se hur långt vi kommit. Det högt satta mål som alla kopplar mot våra nationella mål. Jag måste tyvärr säga att det bitvis ser ganska dystert ut. Det räcker helt enkelt inte med att världens ledare blir överens – det krävs verkställighet från oss alla.

samtal-leksand-kyrka

Samtal i Leksands kyrka

Att använda sin konsumentmakt är en underskattad kraft. En medarbetare sa till mig att det finns tre stora miljöbovar – bilen, biffen och boendet. Kort sagt – vårt vardagsliv. I det kan vi alltid vara med och bidra på olika sätt.  Mot den bakgrunden var det självklart för mig att delta i samtalet ”Du och jag och klimatet” i samband med en temagudstjänst i Leksands kyrka den 20 november. Det blev ett fint samtal med många inspel just kring vad du och jag kan göra. Samma dag uppmärksammades också FNs Barnkonvention, bland annat om barns rätt att bli hörda, bli tagna på allvar, få ett rikt liv och gå i skola. Klimatsamtalet i Leksands kyrka och Barnkonventionen handlar, tycker jag, egentligen om samma sak. Vilket samhälle vi ska ha, men framförallt, vilken värld vill överlämna till våra barn? Vad ska vi prioritera? Här och nu, eller hållbart hela tiden?

Några avslutande ord

Veckorna går fort när man har roligt sägs det. Jag kan intyga att det stämmer. Och det blir ännu bättre och framför allt berikande med alla möten med människor som vill så mycket, människor som är beredda att stå upp för en bättre värld där vi alla har en plats och där vi respekterar varandra. Som landshövding har jag uppdraget att leda länsstyrelsen där vi som myndighet gör skillnad genom samordning och samverkan med andra myndigheter och med civilsamhället. Men jag försöker göra skillnad även som Ylva Thörn – i mina val i min vardag. Det kan du också göra.

Sist men inte minst hoppas jag få se många i residensets trädgård nu på söndag mellan 14-16 på eftermiddagen. Då firar vi att första advent är här! Varmt välkomna!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s