Det lackar mot jul…

December har gått med en väldig fart. Som vanligt har dagarna fyllts med en stor variation av möten – både interna och externa. Jag försöker vara ute i länet så mycket det går och det har jag varit även den senaste tiden. Det har bland annat varit möte med Världsarvsrådet, Hembygdsförbundet, Strukturfondspartnerskapet och, inte minst, […]