Om

Här bloggar Landshövding Ylva Thörn. Bloggen administreras av Ylva Thörn och kommunikationsfunktionen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ylva Thörn

Foto: Ulf Palm

 

Ylva Thörn är landshövding i Dalarnas län. Hon är den 47:e av regeringen utsedda landshövdingen i Dalarnas län sedan 1634.

Ylva Thörn tillträdde som landshövding i Dalarnas län 1 september 2015.

Mellan 1996-2010 var Ylva förbundsordförande för fackförbundet Kommunal. Andra uppdrag hon har haft är bland annat ledamot i LO:s styrelse, andra AP-fondens styrelse och ATG:s styrelse.

Fakta
Landshövdingen är Länsstyrelsens myndighetschef och utses direkt av regeringen. Landshövdingar infördes Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).